INFINITI LIFE(BETTY)

CHOVNA FENA (IMPORT RUSKO).

DATUM NARODENÍ: 02.04.2021.

OCENENÁ: V 1, CAC * 5.

ZDRAVOTNÝ ZOZNAM:

DOV oftalmológie - bez nálezu.

MVD srdce - bez nálezu (rok 2023).

DOPLER- bez nálezu.