ANTUANETTS CAVALIERS DOMINIK

CHOVNÝ PES, (IMPORT RUSKO).

OCENENÝ: V1, CAC * 5.

DÁTUM NARODENÍ: 18.12.2020

ZDRAVOTNÝ ZOZNAM:

DOV oftalmológie - bez nálezu.

MVD srdce - bez nálezu (r.2023).

DOPLER - bez nálezu.

MD svalová distrofia - neni nositeľom kazalni mutácie.

LUXCE PATELY - 0/0.